Wizyta u dietetyka

Jak wygląda wizyta u dietetyka?

Zwykle składa się z kilku spotkań:


Pierwsza wizyta

Podczas wstępnej wizyty przeprowadzany jest szczegółowy wywiad żywieniowo-zdrowotny. Ważne jest, by pacjent zgodnie z prawdą odpowiadał na zadawane przez dietetyka pytania (dotyczące stanu zdrowia, sposobu żywienia, trybu pracy itp.). Następnie wykonywane są pomiary antropometryczne (wzrost, obwody ciała) oraz badanie składu ciała metodą BIA. Dietetyk omawia uzyskany wynik oraz przedstawia metodę dalszego postępowania dietetycznego. Na podstawie uzyskanych informacji (wywiad żywieniowo-zdrowotny, 3-dniowy dzienniczek, badanie składu ciała) ustalana jest dieta, która zostaje przekazana na kolejnej wizycie (ok. 1-2 tygodnie czasu oczekiwania). 

Czas trwania: 45- 60 min

Przygotowanie do wizyty

 
Druga wizyta

Na wizycie pacjent otrzymuje:

  • Dokładnie rozpisany 7-dniowy lub 14-dniowy jadłospis
  • zalecenia żywieniowe (dostosowane do potrzeb klienta)
  • ocenę sposobu żywienia (omówienie głównych błędów żywieniowych, przedstawienie w jakim stopniu dotychczasowa dieta pokrywa zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze)

Czas trwania: 15-30 min

Wizyta kontrolna

Głównym celem wizyty jest kontrola zmian masy i składu ciała. Pacjent przedstawia czy podczas realizacji diety pojawiły się trudności. W razie potrzeby dokonywane są modyfikacje. Podczas wizyt kontrolnych zostają wyjaśniane wątpliwości klienta. Wizyty te mają charakter motywacyjny.

Czas trwania: 15-30 min